• Làm hộ chiếu nhanh
 • Visa đi Trung Quốc
 • Thẻ tạm trú
 • Visa nhập cảnh
 • Visa xuất cảnh
 • Giấy phép lao động

Hỏi đáp

 • Lĩnh vực: Thẻ Tạm Trú Việt Nam Cho Người Nước Ngoài
  1Người nước ngoài vào Việt Nam làm việc mà không có giấy phép lao động thì có xin được thẻ tạm trú không?Thứ ba, 14/03/2017
 • Lĩnh vực: Thẻ Tạm Trú Việt Nam Cho Người Nước Ngoài
  2Thẻ tạm trú cấp cho người nước ngoài có thời hạn bao lâu?Thứ ba, 14/03/2017
 • Lĩnh vực: Thẻ Tạm Trú Việt Nam Cho Người Nước Ngoài
  3Công ty có thuê người nước ngoài làm việc và đã xin cấp thẻ tạm trú. Nhưng nay họ đã chấm dứt hợp đồng trước...Thứ ba, 14/03/2017
 • Lĩnh vực: Thẻ Tạm Trú Việt Nam Cho Người Nước Ngoài
  4Thị thực tạm trú của bạn chỉ còn 01 ngày là hết hạn, khi gia hạn thêm thì sau 05 ngày bạn mới nhận được chứng nhận tạm...Thứ ba, 14/03/2017
 • Lĩnh vực: Thẻ Tạm Trú Việt Nam Cho Người Nước Ngoài
  5Điều kiện để người nước ngoài được cấp thẻ tạm trú là gì?Thứ ba, 14/03/2017
 • Lĩnh vực: Thẻ Tạm Trú Việt Nam Cho Người Nước Ngoài
  6Người nước ngoài vào Việt Nam thăm thân có xin được thẻ tạm trú không?Thứ ba, 14/03/2017
 • Lĩnh vực: Giấy Lao Động Việt Nam Cho Người Nước Ngoài
  7Người nước ngoài không có bằng đại học thì có xin được giấy phép lao động không?Thứ ba, 14/03/2017
 • Lĩnh vực: Giấy Lao Động Việt Nam Cho Người Nước Ngoài
  8Những điều kiện cần thiết để xin giấy phép lao động cho người nước ngoài?Thứ ba, 14/03/2017
 • Lĩnh vực: Giấy Lao Động Việt Nam Cho Người Nước Ngoài
  9Những thắc mắc về lý lịch tư pháp Việt Nam và nước ngoài liên quan đến việc xin giấy phép lao động cho người nước ngoài?Thứ ba, 14/03/2017
 • Lĩnh vực: Giấy Lao Động Việt Nam Cho Người Nước Ngoài
  10Người nước ngoài có bằng đại học nhưng không có xác nhận kinh nghiệm làm việc thì có xin được giấy phép lao động...Thứ ba, 14/03/2017
 • Lĩnh vực: Giấy Lao Động Việt Nam Cho Người Nước Ngoài
  11Người nước ngoài chưa vào Việt Nam thì có xin được giấy phép lao động không?Thứ ba, 14/03/2017
 • Lĩnh vực: Giấy Lao Động Việt Nam Cho Người Nước Ngoài
  12Giấy phép lao động cấp cho người nước ngoài có thời hạn tối đa là bao nhiêu năm?Thứ ba, 14/03/2017
 • Lĩnh vực: Giấy Lao Động Việt Nam Cho Người Nước Ngoài
  13Hộ chiếu của người nước ngoài sắp hết hạn thì có xin được giấy phép lao động không?Thứ ba, 14/03/2017
0973559669
Chat với chúng tôi qua Zalo
Chat ngay để nhận tư vấn
Gọi ngay chúng tôi 0973559669
Để lại lời nhắn cho chúng tôi