• Làm hộ chiếu nhanh
  • Visa đi Trung Quốc
  • Thẻ tạm trú
  • Visa nhập cảnh
  • Visa xuất cảnh
  • Giấy phép lao động

Thẻ Tạm Trú Việt Nam Cho Người Nước Ngoài

Bạn đọc Visavn hỏi:
Thẻ tạm trú cấp cho người nước ngoài có thời hạn bao lâu?
trả lời:
  • Thẻ tạm trú được cấp có giá trị ngắn hơn thời hạn còn lại của hộ chiếu ít nhất 30 ngày
  • Thẻ tạm trú có ký hiệu NG3, LV1, LV2, ĐT và DH có thời hạn không quá 05 năm
  • Thẻ tạm trú có ký hiệu NN1, NN2, TT có thời hạn không quá 03 năm
  • Thẻ tạm trú có ký hiệu LĐ và PV1 có thời hạn không quá 02 năm
Lên trên
0903138613